Korta intervaller på ridstigarna 30x30x30

Körde korta intervaller ikväll också men denna gång till fots. Det blev på delvis otrampade ridstigar så farten varierade en hel del.