Korta intervaller + lätt cykling

Korta intervaller i favvo kärret 30x30x30 sen körde jag lätt cykling när jag kom hem som extra nedvarvning för benen.