Långa intervaller med TNT i Hbb ikväll. 

Det blev långa intervaller i stege ikväll på både teknisk slinga å en lite lättare. 

Förberedelser för slalomtävling pågår vid hbb.