Fartlek på ridstigarna ikväll. 

Körde på känsla å anpassade farten efter naturen. Riktigt leriga ridstigar idag och även en del översvämmade kärr å bäckar.