Lätt pass löpning ikväll på ridstigarna. 

Fortfarande ganska trötta ben sen SUM så blev ett lätt pass ikväll.