Lättdistans ikväll på ridstigarna och en bit på skogsmilen. 

Körde ett lättdistanspass ikväll i Ågestaskogarna.