Vedförråd nästan klart

Blev typ klar med vedförrådet idag så när som på de plank som ska sitta glest på sidorna. Tänkte ta dom gamla när jag rivit det temporära vedförrådet.