Mål


På straff i 86e av pålle när haris blev fälld. Så 4-1 nu till bajen.